سنگ آهن

سنگ آهن

سنگ آهن:

متال بولتن شاخص قیمت سنگ آهن ایران را دراین هفته با کاهش یک دلار وپنج سنت نسبت به هفته گذشته 47 دلار و45 سنت اعلام کرد.

سقوط قیمت سنگ اهن ایران در ماه مه  2016بار دیگر روزنامه های امید را دراین حوزه کور کرد.

معدن کار سنگ آهن ایران در انتظار صعود قیمت عبور از کانال 60 دلاری نشسته بودند .

که نسیم کاهش قیمت موادمعدنی پس از طوفان کاهش واردات اژدهای زرد(چین)باردیگرسرنوشت قیمت سنگ اهن را باسقوط همراه دارد .

براساس اعلام متال بولتن ، شاخص قیمت سنگ آهن ریز دانه با عیار 60 درصدی ایران برای تحویل در بندر کینگ داعو چین این هفته 45/47 دلار است. درحالی که چندهفته ای میشود .

شاخص قیمت سنگ آهن:

شاخص قیمت سنگ آهن ایران ابتدا عقبگرد از کانال 60 دلاری و بعد 50دلاری را نیزآغاز کرده است. براساس اعلام این مرجع قیمتی سنگ آهن این هفته با کاهش یک دلاروپنج سنت درمحدوده 45/47 دلارایستاده است.

که بیشترتحلیل گران بازارمعتقدند سقوط آزاد قیمت سنگ آهن همیشگی نخواهد بود .

همانطور که صعود آن به یک فصل کامل کشیده نشد.

با این حال کارشناسان پیش بینی میکنند .

به و ودلیل رونق بازار فولاد و ورود واحدهای تولیدی به مدارتولید امسال میزان تقاضا برای سنگ اهن دربازار داخلی افزایش میابد .

وبا رونق بازارفولاد، بازار سنگ آهن نیزنفس راحتی خواهد کشید.

این وضعیت درحالی پیش بینی شده که قراراست براساس طرح جامع فولاد در مدت 9سال اینده ظرفیت تولید فولاد کشوربه بیش از2برابر برسد .

و 60میلیون تن فولاد تولید شود .که این میزان تولید به 160میلیون تن سنگ آهن ،90میلیون تن کنسانتره،92میلیون تن گندله و60میلیون تن آهن اسفنجی لازم است .

از این روبه نظرمیرسد گرچه این کاهش وافزایش قیمت مقطعی دربازارسنگ آهن سایه می افکند.

اما بازار داخلی آن دراین 9سال پیش رو رونق خواهد گرفت.

برچسب ها:باطری فرسوده، شمش سرب، پرک باطری فرسوده، گرانول پلی پروپیلن، کک ذغال سنگ، پت ضایعاتی، ارتباط با واحد بازرگانی