همکاران ما1397-4-25 17:43:23 +00:00

همکاران ما

مرکز تجارت و بازیافت باطری و سرب ایران

مشاور حقوقی

سرکار خانم مینا لنکرانی

مدیریت مرکز

سرکار خانم مهندس مریم سعید

تماس با آی دی:
maryamsaeed94@

مدیر امور مالی

سرکار خانم شایق

مدیریت سایت

سرکار خانم لیلا طالبی

تماس با آی دی:
iranbazyaft95@

حسابدار

سرکار خانم مهناز سعید

تماس با آی دی:
iranbazyaft96@