واردات زغال سنگ کک شو به چین در ماه اکتبر افت ماهانه ۱۲.۲ درصدی داشته و به ۵.۹ میلیون تن رسیده و این کاهش، به دلیل افت شدید خرید از استرالیا بود.

واردات از استرالیا در ماه اکتبر ۲۲.۹ درصد افت ماهانه داشت و ۱.۵۳ میلیون تن ثبت شد که ۲۱.۴۵ درصد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت.

کاهش حجم واردات زغال سنگ به چین

میزان واردات از مغولستان هم کاهش داشت که ۱۶.۲۴ درصد افت ماهانه داشته و در اکتبر ۳.۲۶ میلیون تن ثبت شد ولی نسبت به اکتبر سال قبل ۱۳.۹۸ درصد رشد داشت.

چین در بین ماه های ژانویه تا اکتبر نیز ۶۵.۲۴ میلیون تن زغال سنگ وارد کرد که ۲.۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.